Bendruomenės 20- čio jubiliejaus ir rugiapjūtės pradžios šventė Katauskiuose

Vasara pasižymi švenčių, renginių gausa. Ar beskaitysite, kas įvyko liepos 15 d. Katauskių kaimo bendruomenėje? Ogi šventėme bendruomenės 20-etį, paminėjome šv. Oną kaip rugiapjūtės pradžios dieną. 

Kas ypatingo ir tradiciško vyko karštą, ilgą liepos dieną?

Pirmiausia šv. Mišios lauke prie Katauskių dvaro koplyčios, kurias laike Šiluvos klebonas E. Murauskas. Po jų buvo pašventintas akmuo, skirtas Katauskių kaimo bendruomenės žmonėms, minint bendruomenės 20 – ies metų sukaktį (metalo meistras M. Žeižys). Prie atidengto akmens nuskambėjo  visų susirinkusių žmonių balsais bendruomenės himnas ir ,,Žemėj Lietuvos“.

Laukiant svečių ir koncerto malonu buvo pavartyti bendruomenės, bibliotekos, buvusios mokyklos veiklos albumus, kurie priminė, kokie jauni mes buvome, kokie maži mūsų vaikai čia mokėsi. Puikiai sekėsi ,,mažosios‘‘ mugės dalyviams: tautodailininkei I. Ambrozienei, keramikos meistrei A. Kisnieriūtei, duonos kepėjai A. Guntarskienei, desertinių sūrių gamintojai J. Juškienei. Visus susirinkusius tenkino ne tik prekių kainos, pasiūla ar paklausa, bet vyko ir malonūs pokalbiai po teikiamu medžių pavėsiu.

O svečių būta nemažai: vienu ar kitu šventės momentu lankėsi net septyni Raseinių savivaldybės nariai (J. Gadliauskienė, A. Miliešius, A. Samienė, V. Stanaitytė, A. Bautronis, D. Ulickas, J. Vazgys), septyni Raseinių rajono kaimų bendruomenių pirmininkai, Raseinių kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkas J. Vazgys, VVG pirmininkė I. Dapkuvienė, RRKC direktorė I. Šatkauskienė bei kiti svarbūs bendruomenei žmonės. Kalbėjusieji sveikino ir dėkojo už bendruomenės 20 – ies metų veiklą bei negailėjo dovanų.

Katauskių kaimo bendruomenės pirmininkas J. Galinaitis pakvietė tylos minute prisiminti iš gyvenimo išėjusius Katauskių krašto žmones, trumpai apžvelgė nueitą kelią, paminėjo ryškiausius  laimėjimus. Katauskių bendruomenei vadovavo 2 pirmininkai: R. Straukienė ir J. Galinaitis. Šis žmogus bendruomenei skyrė beveik 19 – a metų. Ačiū jam už ilgą, kantrų ir neatlygintiną darbą. 

Beveik nuolat tęsėsi dėkojimai už vienokius ar kitokius darbus, naudingą veiklą bendruomenės labui. Padėkomis, šventei skirtais suvenyrais ir duona, kaip rugiapjūtės pradžios ir mūsų gerovės simboliu, apdovanoti svečiai, pirmieji trylika į bendruomenę 2003 m. įstoję nariai, meno kolektyvų vadovai, šventės rėmėjai, žmonės, statę atminimo akmenį, dabartinis bendruomenės aktyvas ir, aišku, gėlėmis vardadienio laukiančios Onutės. 

 Koncertinėje programoje pasirodė Šiluvos meno kolektyvai; Katauskių moterų vokalinis ansamblis ,,Pienė“, Žaiginio bendruomenės meno kolektyvas ,,Sandrava“, Šiluvos bardai, Šiluvos vokalinis moterų ansamblis ,,Harmonija“ (vadovas S. Beniulis), Butkiškės kaimo kapela (vad. A. Bautronis), RRKC šokių grupė ,,L Dance“ (vad. M. Bertulytė – Urniežienė), Marijampolės muzikos grupė ,,AGE“ (vad. G. Katilius). 

Gausi publika buvo vaišinama duona ir sūriu, gira ir puikios šeimininkės E. Gaidelienės sausainiais, gardžia Šiluvos ,,Kavinukėje“ išvirta koše ir parduotuvės ,,Aibė“ dovanotais ledais. O už šventinį didžiulį, gardų tortą esame dėkingi kaimo gyventojai G. Požėrienei. 

Dar renginio metu vyko  vaikų ir šeimų sportinės varžybos. Net trylika prizų namo išsinešė pavienių ir komandinių linksmų žaidimų laimėtojai. Ačiū Šiluvos seniūnijos sporto organizatoriai J. Sabeckytei už gebėjimą linksmai, patraukliai organizuoti įvairias varžybas švenčių metu. 

Daug kam dėmesį patraukė netradicinis šventės erdvės papuošimas. Už tai visi esame dėkingi Katauskių bibliotekininkei I. Staponienei. Spragsėjo telefonų fotoaparatai, į kurių vaizdus įsipynė ir angelo sparnais pasidabinę žmonės, ir nedrąsiai šokantys ar pritariantys muzikantams, ir kraštiečiai, susitikę šventės proga, ir močiutės, mamos su mažaisiais, senoliai, besidžiaugiantys pasižmonėjimu, pasikalbėjimu. 

Dėkojame bendruomenės tarybos vardu šventės vedėjoms L. Masaitienei, J. Žalpienei, visiems svečiams ir vietiniams už ilgą, saulėtą ir prasmingą dieną. Lenkiamės tiems, kurie išėjo į laukus nuimti šių metų javų derliaus. Gyvuosime bendrystėje dar ilgai ir laimingai! 

Renginį lėšomis rėmė Žemės ūkio ministerija.

Katauskių kaimo bendruomenės tarybos  narė D. Žakaitienė