Koplyčia

Katauskių koplyčia–mauzoliejus yra buvusio Katauskių dvaro sodyboje, Raseinių rajone, matoma nuo kelio  148  Raseiniai–Tytuvėnai–Radviliškis , apie 7 km į pietvakarius nuo Šiluvos. Pastatyta 1835 m, restauruota apie 2008 m.

Koplyčia yra Dubysos regioninio parko teritorijoje, pažintinio maršruto „Dubysos regioninio parko bažnyčios, sakralinis paveldas, šventvietės“ objektas. 1993 m. įtraukta į Kultūros vertybių registrą (unik. kodas 12673). Koplyčia minimaliai pritaikyta vietos tikinčiųjų susibūrimams, proginėms pamaldoms, kuriose dalyvauja Šiluvos Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas.

Istorija

Įvairiuose šaltiniuose koplyčios pastatymo metai skirtingi. Pvz., 1868 m. Kauno gubernijos statistikos komiteto duomenimis, Katauskių koplyčią bajoras Koreva pastatė 1890 m., tačiau Telšių vyskupijos archyvuose teigiama, kad ji statyta 1770 m. Kas koplyčią statė, nežinoma. Neatmetama prielaida, kad antroji pastatyta sunykus pirmajai.

2008 m. balandžio 7 d. Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiu „Dėl darbo grupės sudarymo palaikų, rastų Katauskių dvaro koplyčioje ir Padubysio dvaro kapavietėje, sutvarkymui“ buvo sudaryta speciali darbo grupė. Katauskių kaimo bendruomenė, bendradarbiaudama su rajono Savivaldybės administracija, išvalė koplyčios vidų, perlaidojo jos rūsyje rastus palaikus, sutvarkė aplinką, atliko statinio išorės apdailos darbus.

Dvaras Katauskiuose (Kotowsczyzna) buvo glaudžiai susijęs su Lenkijoje ir Lietuvoje žinomomis Koreivų (arba Kareivų, Korevų) ir Korzonų pavardėmis. Pasitelkus Kultūros paveldo inspekcijos, Kauno arkivyskupijos, Korevų šeimos asmeninius archyvus bei kitą tyrimo medžiagą, prieita išvados, kad koplyčios kriptoje palaidoti:

  • Viktorinas Koreva,
  • jo žmona Benedikta Januševič – Korevienė,
  • jų sūnus, caro armijos atsargos generolas leitenantas Jaroslavas Ferdinandas Koreva (1832–?),
  • Jaroslavo ir Kamilos sūnus Henrikas (1863–1910),
  • dvarininkų Korzonų 10–12 metų sūnus.
  • dar vieni nežinomi palaikai (atmesta versija, kad čia atgulė Jaroslavo Ferdinando Korevos žmona Kamila Beresnevičiūtė, kuri palaidota Kražiuose).

Nežinoma, ar koplyčioje galėjo ilsėtis Korevos, gyvenę kitur, ne Katauskių dvare.

Architektūra

Statinys suręstas iš molio plytų, tinkuotas, jo stilius – klasicizmas su romantizmo bruožais, tūris – kompaktinis, stačiakampis, užbaigtas trisiene apside, vieno aukšto, su pastoge ir laidojimo rūsiu. Koplyčia vienanavė, su įėjimu pietryčių pusėje ir stačiakampe anga į laidojimo rūsį grindyse. Yra 2 mediniai, vargonų chorą (neišlikęs) rėmę, pusapskritimio formos stulpai. Vidaus sienų, kolonų apdaila – tinkas su polichrominiu dekoru.