2003-2008 metai

Norint atlikti, ką nors didinga, reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik kurti planus, bet ir tikėti.

Ir štai 2003 metais liepos 1 dieną, svajonių ir tikėjimo vedini 14 aktyvių Katauskių kaimo gyventojų- bendruomenės steigėjų, susirinko į pirmąjį bendruomenės tarybos posėdį, kuriame išsirinko labai darbštų ir aktyvų bendruomenės pirmininką Joną Galinaitį. Nuo tos dienos ir pradedame skaičiuoti bendruomenės gyvavimo metus.

Prisiminus pirmuosius metus, sakyčiau pačius sunkiausius, kada trūko patirties, žinių, patalpų,  bendruomenė sugebėjo susitelkti pirmiesiems darbams, kurie pareikalavo daug tarybos laiko ir pastangų- juk reikėjo parengti ir patvirtinti bendruomenės įstatus, suplanuoti ateities darbus. Tarybą sudarė įvairių profesijų žmonės, todėl kiekvieno indėlis buvo labai svarbus. Jautė taryba ir kaimo gyventojų palaikymą, nes prasidėjus pirmiesiems realiems darbams, visada sulaukdavo pagalbininkų. Kol bendruomenė neturėjo savo patalpų, nesėdėjo rankų sudėję- suorganizavo pirmąją vasaros  sporto šventę, bei pirmąsias talkas, kurių metu tvarkė kaimo viešąsias erdves, net kelią į Zuikaimį savo jėgomis padarė pravažiuojamą. Gyventojams reikėjo laiko, kad suprastų, jog  bendruomenė- tai daugiavaikė šeima, kur matomas ir girdimas kiekvienas, todėl narių skaičius sparčiai augo. Kai 2006 metais prasidėjo NMA remiamų projektų įgyvendinimas, kaip niekada reikėjo vienybės ir susitelkimo, juk laukė rimti darbai. Bendruomenė džiaugiasi 2006 m. įgyvendintu projektu ,,Gyvenkime gražiau“. Už šio projekto lėšas susiremontavo bendruomenės patalpas, įsirengė sporto salę, įsirengė bei įsigijo visus reikmenis šarvojimo salei. 2007 metai buvo išrinkta nauja bendruomenės pirmininkė Raimonda Straukienė, kurios jaunatviškas entuziazmas dar labiau suaktyvino bendruomenės veiklą: talkos pasidarė skaitlingesnės, narių skaičius dar labiau išaugo.  2008 m. laimėto projekto ,,Vartai į pasaulį veriasi…“ lėšomis bendruomenė įsigijo bendruomenės patalpoms baldus bei kompiuterinę įrangą, padedant menininkui Laurinavičiui, buvo sukurtas bendruomenės herbas ir vėliava, kuriuos pristatėme ir pašventinome tradicinės vasaros Oninių šventės metu, taip pat 5-erių metų jubiliejaus proga bendruomenė buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko G. Kirkilo padėkos raštu bei Raseinių rajono savivaldybės mero padėka už aktyvią visuomeninę veiklą.