Istorija

„Nesenstanti ir neįveikiama, nugalinti laiką, yra knyga. Ji – mūsų gyvenimo pagrindas, dabartis ir ateitis“. Stefanas Cveigas

Katauskių biblioteka buvo įkurta 1971 metais buvusiame Korzuno dvaro pastate. Bibliotekų kolektorius Vilniuje skyrė pradinį knygų fondą – 600 egz. knygų. Reikėjo ne mažiau 100 egz., todėl kaimyninės Šiluvos, Žaiginio,Pikčiūnų, Ramonų, Piktaičių bibliotekos iš savo fondų skyrė dalį knygų, lentynų ir stalų. Dokumentų fondą metų gale sudarė 5190 egz. , užregistruoti 305 skaitytojai, išduota 5585 egz. dokumentų. Įkūrusi biblioteką pirmoji bibliotekininkė Irena Putvinskaitė išdirbo iki 1977 metų.

1977 metais lapkričio 1 d. , prieš tai lankiusi šešių mėnesių kursus pas Šiluvos bibliotekos vedėją Joną Pištiką ir išlaikiusi egzaminus pas centrinės bibliotekos direktorę Gražiną Janonienę Katauskių bibliotekoje pradėjo dirbti Ona Ceinorienė. Tuo metu biblioteka buvo pati mažiausia rajone. Pradėjus statyti tarybinio ūkio kontoros pastatą, jame buvo numatytos patalpos kultūros namams ir bibliotekai.

1994 metais vasario mėnesį Katauskių bibliotekoje pradėjo dirbti Kastytė Masaitytė. 2002 metais biblioteka kėlėsi į naujas patalpas Skaraitiškės mokykloje, o 1995 gegužės 24 d. Katauskių biblioteka iš Šiluvos seniūnijos perduota į Raseinių centralizuotą bibliotekų sistemą.

1996 metais prie Katauskių bibliotekos fondo prijungtas Skaraitiškės mokyklos fondas, tačiau iki 2003 metų abiejų fondų apskaita buvo vykdoma atskirai. Skaitytojams buvo organizuojami naujų knygų pristatymai, parengti kraštotyros darbai, literatūrinės parodos, viktorinos, garsinio skaitymo valandėlės.

Nuo 2008 metų sausio mėn. Katauskių bibliotekoje, kuri buvo įsikūrusi kultūros namų pastate pradėjo dirbti Domicelė Enuksonienė. 2009 metais bibliotekoje startavo projektas „Bibliotekos pažangai“. Šio projekto dėka skirti 3 kompiuteriai: du – vartotojams ir vienas bibliotekininkei. Biblioteka kaupia ir saugo universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikia gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdo kraštotyros, skaitymo skatinimo, informacinio raštingumo veiklas, yra atviras ir prieinamas visiems vartotojams. Biblioteka toliau rūpinasi teikiamų paslaugų vartotojams kokybe, skaitmeninio raštingumo gerinimu ir socialinės atskirties mažinimu, užtikrina lygias teises ir galimybes ieškoti ir gauti informaciją, bendrauti ir dalyvauti kultūriniame gyvenime, susipažinti su krašto istorija. Tikslu pritraukti bibliotekos lankytojus organizuojami netradiciniai renginiai, edukacinės veiklos, literatūrinės ir meninių fotografijų ir rankdarbių parodos suaugusiems ir vaikams, kuriais siekiama skatinti domėtis literatūra, lietuvių rašytojų gyvenimu ir kūryba, ugdomi tarpusavio bendravimo įgūdžiai.

Kad knyga ateitų į kiekvieno mėgstančio skaityti namus Katauskių filiale veiklą tęsia Bogušiškių (2009) kaime ir Lyduvėnų miestelyje (2010) įsteigtos nestacionarinės bibliotekėlės.

Bogušiškių kaime nestacionari bibliotekėlė įsteigta ūkininkų Inijos ir Gintauto Ambrozų šeimos namuose, Lyduvėnų miestelyje – kaimų bendruomenės „Lyduvėnai“ namuose. Ambrozų šeima ir Lyduvėnų miestelio bendruomenės pirmininkė Janina Vileikienė aktyviai palaiko ir remia bibliotekėlės veiklą.

Formuojant dokumentų fondą per „Ekspresinformaciją“ užsakomi skaitytojų poreikius atitinkantys leidiniai. Akivaizdi skaitymo priklausomybė nuo amžiaus grupės ir išsilavinimo: daugiausiai skaito dirbantys, pensininkai ir turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.

Gyvenvietėje, kur nėra mokyklos, pašto, vaikų darželio, med. punkto biblioteka išlieka pagrindiniu kultūros, gyventojų susitikimo ir bendravimo vieta. Bibliotekininkė ir aktyvūs skaitytojai dalyvauja Katauskių kaimo bendruomenės veikloje, nenutrūksta ryšys su Tytuvėnų filialo vyresn. bibliotekininke Zita Deikute ir skaitytojais, bibliotekos veiklą geranoriškai remia UAB „RIVAKA“ direktorius V. Vasiliauskas. Biblioteką nuolat puošia tautodailininkės Inijos Ambrozienės, Editos Lašinienės, Vidos Čepienės, Jelenos Žalpienės ir kitų mėgstančių rankdarbius moterų darbai. Bibliotekoje jaunimas ir suaugę skaitytojai praleidžia laisvalaikį, palaikomas ryšys su Raseinių policijos komisariato bendruomenės pareigūnais Dariumi Jonaičiu ir Giedre Deveikiene.

Renginiai bibliotekoje – neatsiejama veiklos dalis, jie suteikia vartotojams galimybę gauti naujos informacijos, skatina bendruomenės kūrybiškumą, moko kultūringai leisti laisvalaikį. Svarbiausia jų paskirtis – vienyti žmones ir skatinti bendruomeniškumą. Susitikimai su rašytojais, pažintinės išvykos populiarina bibliotekos įvaizdį, visuomenės požiūrį į biblioteką.

Labiausiai pritraukiantys vaikus ir jaunimą renginiai – vasaros dienos stovyklos „Mano mažas didelis pasaulis“, „Ypatinga naktis bibliotekoje“ ,kurių metu vaikams organizuojamas turiningas laisvalaikio praleidimas, edukaciniai , dailės meno užsiėmimai.

Nuo 2020 metų rugpjūčio mėn. bibliotekoje pradėjo dirbti Jelena Žalpienė.