Prisimenant Romą Galinaitienę (1953 10 14 – 2016 02 05)

2016 m. vasario mėn. 5 d. po sunkios ligos į amžinybę išlydėjome mums visiems artimą ir brangų žmogų Romą Galinaitienę. Minėdami Romos 5 mirimo metinių sukaktį, norėtume pasidalinti prisiminimais apie jos nueitą, tačiau gražų, prasmingą ir kūrybingą gyvenimo kelią. Roma gimė Raseinių rajono Pagynėvio kaime, mokėsi Ariogalos vidurinėje mokykloje. Baigusi mokslus atsikėlė gyventi į Katauskius. Čia sukūrė šeimą ir su vyru Ridmundu užaugino 3 dukras. Roma labai mylėjo gyvenimą, žmones, buvo meniškos sielos žmogus. Nors gyvenimas jos nelepino, tačiau ji niekuomet neatsakydavo bėdoje kitiems. Aktyviai dalyvavo Katauskių kultūriniame gyvenime: dainavo moterų vokaliniame ansamblyje „Pienė“, kūrė scenarijus, pati spektakliuose vaidindavo. O labiausiai Romą viliojo poezija. Atradus nors truputį laisvo laiko imdavo į rankas rašiklį ir rašydavo… Jos eilės nuoširdžios ir turi gilią prasmę. Net sunkiai sirgdama, vos nulaikydama rašiklį, parašė dar keletą prasmingų, giliai išjaustų eilėraščių. Romos eiles, jau jai iškeliavus, dukros surinko ir išleido eilėraščių rinkinį „Iš širdies gilumos“. Roma visada išliks gyva mūsų mintyse ir širdyse.

RRKC Katauskiuose kultūrinių renginių organizatorė Janina Riukienė