ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

Saulėtą 2021 m. birželio 19 d. vyko Katauskių kaimo bendruomenės visuotinis susirinkimas, kur buvo pristatoma bendruomenės veiklos ir finansų ataskaita už 2020 m. Apie nuveiktus darbus kalbėjo  bendruomenės tarybos pirmininkas J. Galinaitis, finansinę ataskaitą pateikė revizijos komisijos pirmininkė R. Ališauskienė. Susirinkimo dalyviai balsų dauguma patvirtino skelbtas ataskaitas.

    Diskusijose kalbėta apie aktyvios narystės bendruomenėje būtinumą ir finansinę paramą – pastovaus nario mokesčio mokėjimas. Nutarta tarybos sprendimu paruošti bendrą prašymo formą norintiems išstoti iš bendruomenės ir pasiūlyta tvarka, kokiu būdu bendruomenės narys turėtų būti išbrauktas iš bendruomenės narių sąrašų.

    2023 m. bendruomenė švęs veiklos 20-etį. Tarybos posėdyje ta proga nutarta Katauskių kaimo gyventojų atminimą įamžinti kryžiumi, koplytstulpiu ar atminties akmeniu. Visuotinis susirinkimas pasiūlė ir pritarė akmens statybai. Lėšos už šio darbo įgyvendinimą turėtų būti surinktos iš aukotojų. Apie rinkliavos pradžią ir kitas detales bus pranešta internetinėje svetainėje katauskiai.lt ir kt. formomis. Domėkimės. 

    Liepos 10 d. Katauskių kaimo biblioteka švęs įkūrimo 50-etį. Bibliotekininkė Ingrida pasidalino rūpesčiais ir lūkesčiais dėl šventės organizavimo.

    Susirinkimo dieną bendruomenės tarybos pirmininkas šventė savo gimtadienį. Susirinkimo dalyviai pasveikino J. Galinaitį linkėdami sveikatos ir atkaklumo toliau vadovaujant Katauskių kaimo bendruomenei. 

Kviečiame į ataskaitinį susirinkimą

    2021 m. birželio 19 d. (šeštadienį) 12 val. Katauskių kaimo bendruomenės narius kviečiame į ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks bendruomenės salėje, Koplyčios g-vė 2, Katauskiai.

Darbotvarkė:

  1. Bendruomenės pirmininko 2020 m. veiklos ataskaita.
  2. Bendruomenės finansinė ataskaita.
  3. Einamieji klausimai.

Susirinkimo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias

 apsaugines  kaukes, laikytis saugaus atstumo.

                                                            Bendruomenės taryba