Katauskiai.lt sveikinimas Vasario 16-osios proga

Vasario 16-oji Šiauliuose: dėmesys valstybę kūrusiems ir kuriantiems  žmonėms (renginių programa) | We love Lithuania

„Praeities dvasia ir praeities aukos įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“.

Prezidentas Antanas Smetona

Mieli Lietuvos žmonės,

Mes visi savo širdy nešiojamės Tėvynę. Ji – tai miškai, pievos, upės, miestai, kalba ir mes, Lietuvos žmonės, auginantys vaikus, kuriantys savo šalies gerovę, ūkį, meną ir tikintys Lietuva. Mūsų Tėvynė gimė 1918 m. vasario 16-ąją. Šią dieną galime laikyti ir mūsų visų gimtadieniu, atėjusiu su Vinco Kudirkos „Kelkime, kelkime“, „Aušra“ ir „Varpu“, su vieningos Lietuvos suvokimu mūsų širdyse ir sąmonėje.

Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti stiprybę, dvasią ir viltį. Žinau, daugeliui šiandieninė Lietuvos padėtis atnešė naujų rūpesčių ir problemų. Tad Vasario 16-osios suteikiama viltis – ne tušti žodžiai. Tai – galimybė gyventi geriau, šviesiau, drąsiau. Tikiu, kad eidami geresnio ir drąsesnio gyvenimo keliu, liksime tokie pat stiprūs dvasia, vieningi darbais ir tikintys savo jėgomis.

Sveikindamas Jus Valstybės atkūrimo dienos proga linkiu visiems laimės, sveikatos, šventinio džiaugsmo ir tikėjimo ateitimi. Tegul Vasario 16-oji mus dar labiau suburia naujiems darbams Tėvynės ir žmonių labui.

Šiandien minime ypatingą progą – mūsų valstybės atkūrimo dieną -vieną įsimintiniausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje.

Priespaudos jungą nusimesti nebuvo lengva. Tačiau nepaisant sudėtingų sąlygų ir mažai valstybei nepalankių aplinkybių, susitelkę iškovojome gimtosios šalies laisvę ir nepriklausomybę.

Ši diena – tai tarsi mūsų tautos vėliava. Vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Tegu Vasario 16-osios dvasia išlieka gyva mumyse daugybę metų. Tegu mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą.

Sveikindamas šios brangios kiekvienam lietuviui šventės, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, noriu palinkėti, kad neprarastume tikrųjų vertybių, kurios padėjo mūsų Tautai išlikti sunkiais periodais, išlaikytume Tautos identitetą, stiprintume pilietiškumą, susitelkę ir vieningai, aktyviai dalyvaukime atviros, stiprios ir klestinčios Lietuvos kūrime!

Su meile ir rūpesčiu kurkime modernią ir klestinčią Lietuvą. Išlikime tauta, kuri turi vertybes ir žino savo stipriąsias puses.

Kviečiu ir toliau tarnauti Lietuvos labui ir savo gerais darbais rašyti Lietuvos istoriją.

Kviečiu išlaikyti ir stiprinti savyje meilę Lietuvai, pagarbą ir toleranciją kitiems, perduoti jaunajai kartai mūsų šalies istoriją, gimtąją kalbą, kultūrą ir tradicijas.

Kur bebūtume ir ką beveiktume, didžiuokimės būdami lietuviais!

Prisimenant Romą Galinaitienę (1953 10 14 – 2016 02 05)

2016 m. vasario mėn. 5 d. po sunkios ligos į amžinybę išlydėjome mums visiems artimą ir brangų žmogų Romą Galinaitienę. Minėdami Romos 5 mirimo metinių sukaktį, norėtume pasidalinti prisiminimais apie jos nueitą, tačiau gražų, prasmingą ir kūrybingą gyvenimo kelią. Roma gimė Raseinių rajono Pagynėvio kaime, mokėsi Ariogalos vidurinėje mokykloje. Baigusi mokslus atsikėlė gyventi į Katauskius. Čia sukūrė šeimą ir su vyru Ridmundu užaugino 3 dukras. Roma labai mylėjo gyvenimą, žmones, buvo meniškos sielos žmogus. Nors gyvenimas jos nelepino, tačiau ji niekuomet neatsakydavo bėdoje kitiems. Aktyviai dalyvavo Katauskių kultūriniame gyvenime: dainavo moterų vokaliniame ansamblyje „Pienė“, kūrė scenarijus, pati spektakliuose vaidindavo. O labiausiai Romą viliojo poezija. Atradus nors truputį laisvo laiko imdavo į rankas rašiklį ir rašydavo… Jos eilės nuoširdžios ir turi gilią prasmę. Net sunkiai sirgdama, vos nulaikydama rašiklį, parašė dar keletą prasmingų, giliai išjaustų eilėraščių. Romos eiles, jau jai iškeliavus, dukros surinko ir išleido eilėraščių rinkinį „Iš širdies gilumos“. Roma visada išliks gyva mūsų mintyse ir širdyse.

RRKC Katauskiuose kultūrinių renginių organizatorė Janina Riukienė