Oninių šventė Katauskiuose

Raseinių rajono kultūros centro Katauskiuose bendruomenės didžiojoje salėje liepos 24 d. vyko kasmetinis Katauskių kaimo bendruomenės renginys „Šventa Ona – duonos ponia“.

Į šventę atvyko gausus būrys muzikantų ir dainininkų ne tik iš Raseinių bet ir iš kitų rajonų. Savo skambia muzika ir nuotaikingomis dainomis gausiai susirinkusius katauskiškius ir svečius linksmino Pakražančio kultūros centro liaudiška kapela (vadovas Saulius Venckus), Šaukoto kultūros namų kapela „Gomerta“ (vadovas Egidijus Lubickas), Butkiškės kaimo kapela (kultūrinių renginių organizatorė Vilma Augustinavičienė) ir Ramonų kaimo kapela (vadovas Vaidotas Vilkas). Renginį pradėjo ir užbaigė RRKC Katauskiuose moterų šokių kolektyvas „Atgaiva“ (vadovė Laura Balserienė).

Renginyje „Šventa Ona – duonos ponia“ svečiavosi Raseinių rajono meras Andrius Bautronis. O kitaip ir negalėjo būti – meras visa širdimi susijęs su Butkiškės kaimo kapela, joje muzikuoja ir dainuoja. Renginyje taip pat svečiavosi Šiluvos seniūnas Juozas Šlepas, Ramonų bendruomenės pirmininkė Dalytė Raudonienė, Šiluvos bendruomenės pirmininkė Judita Stoškienė, Lyduvėnų bendruomenės pirmininkė Janina Vileikienė ir Katauskių kaimo bendruomenės pirmininkas Jonas Galinaitis – visi tarė sveikinimo žodį renginio organizatoriams ir dalyviams. 

Tarpe kolektyvų pasirodymų buvo paruoštos užduotėlės ir suaugusiems, ir vaikams, kurių metu reikėjo atsakyti į klausimus ar įminti mįsles. Suaugusiems teko užduotis pasakyti, kokį javų ryšulėlį pasirinko, kur pasirinkti javai naudojami ir kokius patiekalus galima iš jų pagaminti. O vaikams teko užduotėlė įminti įvairias mįsles apie duoną.

Žiūrovai visus kolektyvus apdovanojo gausiais plojimais, kartu dainavo, lingavo. Daugelis sukosi šokių sūkuryje. Tiesiog jautėsi, jog žmonės labai išsiilgę renginių ir skambios liaudiškos muzikos.

Renginio „Šventa Ona – duonos ponia“ organizatoriai RRKC Katauskiuose ir Katauskių kaimo bendruomenė dėkoja Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių rajono kultūros centrui, Katauskių kaimo bendruomenės nariams ir visiems prisidėjusiems prie šio renginio ruošimo. Taip pat renginio organizatoriai dėkoja fotografui Vytaliui Judickui už renginio garsinimą.

RRKC Katauskiuose 

kultūrinių renginių organizatorė Janina Riukienė

Tekstas: RRKC Katauskiuose kultūrinių renginių organizatorės Janinos Riukienės

Nuotraukos: Sauliaus Beniulio

BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ „ŠV. ONA – DUONOS PONIA“

Renginio vedančiosios Asta ir Rita

Liepos 24 d., šeštadienį, 14.00 val. į Katauskių bendruomenės salę rinkosi žiūrovai  ne tik iš Katauskių bendruomenės, bet iš aplinkinių  kaimo bendruomenių,  mylintys liaudišką muziką, dainą, šokį. Čia vyko tradicinė bendruomenės šventė „Šv. Ona – duonos ponia“. 

Susirinkusius sveikino Šiluvos seniūnas J. Šlepas ir Raseinių savivaldybės meras A. Bautronis, Lyduvėnų KB pirmininkė J. Vileikienė, Šiluvos KB ,,Aušrinė“ pirmininkė J. Stoškienė, Ramonų KB pirmininkė D. Raudonienė, Katauskių KB pirmininkas J. Galinaitis.

Visus linksmino ir skyrė dainas varduvininkėms Onoms Pakražančio liaudiška kapela (vad. S. Venckus), Šaukoto kapela „Gomerta“ (vad. E. Lubickas), Ramonų kaimo kapela (vad. Vilkas), Butkiškės kaimo kapela (ats. V. Augustinavičienė), RKC Katauskiuose moterų šokių kolektyvas „Atgaiva“. 

Duonos kepalas įteiktas rajono merui A. Bautroniui, o rugių kasa Katauskių kaimo bendruomenės pirmininkui J. Galinaičiui.  

Vyko viktorina  „Atspėk grūdą“- traukėme žolynus, reikėjo atspėti, kas tai ir pasakyti, kiek galima patiekalų pagaminti iš tų žolynų. Jaunieji renginio dalyviai buvo pakviesti įminti mįslių apie duoną. Dainavome, šokome, klausėme liaudiškos muzikos, dainų. Buvo įteiktos padėkos, dovanos,  suvenyrai meno kolektyvams, pagalbininkams, apdovanotos ir pagerbtos Onutės. Katauskių kaimo bendruomenės pirmininkas padėkojo  renginių vedėjoms R. Tamutienei ir A. Beniulienei už tautiškumą  (buvo pasipuošusios tautiniais drabužiais). Renginio pabaigoje visi buvo pakviesti bendravimui prie arbatos puodelio. 

Šventė buvo puiki: žmonės su pakylėta nuotaika ir šypsena išvyko namo.