Prisimindami Sausio 13-os įvykius įžiebkime žvakeles savo languose!

Sausio 13 dieną, prisimindami ir pagerbdami prieš 30 metų vykusią kovą už LAISVĘ, prisijunkite prie pilietinės iniciatyvos, kurią globoją LR Prezidentas Gitanas Nausėda, ir 8 valandą ryto savo languose 10-čiai minučių uždekime vienybės, atminimo ir laisvės pergalės žvakutes.

Palaikyti šią iniciatyvą yra kviečiamos švietimo įstaigos, valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos bei visus geros valios žmones.

1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.  Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 

„Uždegdami žvakutes senu lietuvišku papročiu pagerbiame žuvusius Lietuvos didvyrius ir patvirtiname, kad jų aukos niekada nepamiršime.  Tačiau Sausio 13 lygiai taip pat yra ir Lietuvos piliečių pergalės prieš brutalią okupantų jėgą diena.

Todėl šios žvakės mūsų languose – lyg mažos liepsnelės nuo laužų, degusių Vilniaus gatvėse 1991 sausį, simbolizuoja visų mūsų pažadą ir toliau nepailstamai ginti šalies laisvę.“, – kviečia prie pilietinės iniciatyvos prisijungti jos globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Iniciatyvos simbolis žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės ginėjų laužus.

Pilietinės iniciatyvos  laikas: 8.00–8.10 val.

Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu.

Pilietiškumo iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ organizuojama nuo 2008 metų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Iniciatyvą aktyviai palaiko ne tik Lietuvos švietimo įstaigos, bet ir valstybės institucijos: Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasados užsienyje, muziejai, bibliotekos, ligoninės, policijos komisariatai, pasienio užkardos, įstaigos, organizacijos ir Lietuvos piliečiai. 2020 metai iniciatyvą palaikė per 1 500 švietimo įstaigų ir kitų institucijų.

Kas nutiko 1991 metais sausio 13 dieną, geriausia mena tų tragiškų Lietuvai įvykių amžininkai.

Sausio 13-oji šiandien vadinama Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybine švente. Tai paskutinysis Sovietų Sąjungos bandymas jėga užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Taikūs Lietuvos piliečiai pasipriešino Sovietų Sąjungos siekiams brutalia jėga pavergti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento pastatą ir kitus valstybei svarbius objektus.

Pagarbos ir prisiminimo verti tie 14 lietuvių, tuomet paaukojusių savo gyvybes už tai, ką šiandien dalis tautiečių net nelabai vertina: už Lietuvos Laisvę, Nepriklausomybę ir ateitį be komunizmo.

Sausio 13-oji. Prisimena parlamente dirbę žurnalistai

SAUSIO 13: istoriniai garso įrašai ir vaizdai

LRT studijos įrašai

PROJEKTO „GYVENKIM ŠIUOLAIKIŠKAI“ ATASKAITA

Projekto aprašymas

Pirmininkas Jonas Galinaitis kartu su bendruomenės taryba dar  balandžio mėnesį sudarė projekto ,,Gyvenkim šiuolaikiškai“ įgyvendininmo planą. Plane buvo numatyta, kokius bendruomenė turi atlikti darbus, nustatė  šių darbų atlikimo terminus. Bendruomenės tarybos narė Regina Valionienė surado  25 kaimo žmones  ir pakvietė mokytis dirbti kompiuteriu. Šie žmonės  buvo pirmieji  apmokyti kompiuterinio raštingumo.

Mokymus vedė bendruomenės narė bibliotekininkė Danutė Enuksonienė. Mokymai vyko Katauskių kaimo bibliotekos patalpose mažomis žmonių grupelėmis. Čia buvo pasinaudota trimis veikiančiais ir internetą turinčiais kompiuteriais.

Jelena Žalpienė ir Danutė Enuksonienė svetainės sukūrimui paruošė medžiagą  apie bendruomenę, kaime veikiančią biblioteką bei kitas kaimo naujienas. 

Svetainę sukurti sutiko Liudas Masaitis, nes jis turi tam tikros patirties tokiame darbe. Su juo buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią jis įsipareigojo iki rugsėjo 1 d. sukurti svetainę www.katauskiai.lt ( dizaino ir programavimo darbai) bei atlikti kitus su tuo susijusius darbus. Svetainė yra sukurta ir patalpinta elektroninėje erdvėje. Svetainėje patalpinta daug medžiagos apie Katauskius,bendruomenę, veikiančią biblioteką, nuotraukos  bei aprašyti paskutiniai vykę bendruomenės renginiai.

Nepavyko surengti baigiamojo renginio dėl Covid 19 epidemijos paskelbto karantino rajone,kurio metu draudžiami renginiai, susibūrimai.

Projekto idėja ir tikslas

 Projekto  ,,Gyvenkim šiuolaikiškai“   idėja ir tikslas buvo apmokyti grupelę kaime     gyvenačių žmonių naudotis kompiuteriais. Nes iš praktikos žinome, kad dauguma pagyvenusių žmonių dar nesinaudoja šiandien visiems prieinamais kompiuteriais. Projekto metu siekėme kuo daugiau žmonių įtraukti į mokymus. Siekėme, kad žmonės nors minimaliai galėtų išmokti naudotis šia priemone: pasidomėti bendruomenės sukurta svetaine, ten rašomomis naujienomis. Jaunesnio amžiaus žmonėms tai nesudaro problemų nes kompiuterinio raštingumo juos moko mokyklose. Keletą jaunimo atstovų apmokėme naudotis bendruomenės svetaine. Manome, kad įgyvendinome projekto tikslus ir idėjas. Sukūrėme bendruomenės svetainę, kurią nuolat papildome naujienomis ir papildysime ateityje. Daugiau nei 25 kaimo žmones apmokėme nors minimaliai naudotis kompiuteriais, laikas nuo laiko prisijungti prie bendruomenės svetainės.  

Projekto įgyvendinimo skalė

Projektas  ,,Gyvenkim šiuolaikiškai“ įgyvendintas kaip ir buvo numatyta paraiškoje. Pradėtas 2020-04-10 d. bei užbaigtas  2020-10- 10 d.

Nauda bendruomenės nariams, atitikimas bendruomenės narių poreikiams

Projekto ,,Gyvenkim šiuolaikiškai“ idėja kilo gavus pakvietimą iš konkurso rengėjų ,,Prisijungusi Lietuva“. Ilgokai pamąsčius, pasitarus su bendruomenės aktyvu, nutarėme parašyti projektą, kad suaktyvintume kaimo žmones, išmokytume nors minimalaus kompiuterinio raštingumo. Norėjome patenkinti bendruomenės narių poreikius, sudaryti jiems geresnes patogesnes sąlygas bendrauti, mokytis, užsiimti verslu ir pan. elektroninėje erdvėje. Skatinti bendruomeniškumą ir bendrą veiklą, siūlant aktualių problemų sprendimo būdus ir priemones elektroninėje erdvėje.

Projekto metu bendruomenei pavyko pritraukti mažiau aktyvius bendruomenės narius į mokymus, išmokėme naudotis kompiuteriais. Sukūrėme bendruomenės svetainę, kurioje talpiname įvairiausią medžiagą apie kaimo istoriją, bendruomenės nuveiktus darbus, renginius bei įvairias naujienas kas vyksta mūsų  gyvenvietėje bei aplinkiniuose kaimuose.

Akimirkos iš projekto įgyvendinimo

Katauskių kaimo bibliotekos patalpose vyksta mokymai mažomis grupelėmis. Šie kaimo žmonės yra apmokami kaip reikia prisijungti prie sukurto bendruomenės portalo.

G.Ambroža, V.Savickas mokosi kompiuterinio raštingumo

Vyksta kompiuterinio raštingumo mokymai, mokosi R.Ališauskienė
Trys moterys mokosi kompiuterinio raštingumo, viena iš jų J. Vileikienė
Mokosi klausytis naujienų internete
Mokosi naudotis katauskiai.lt interneto svetaine
Mokosi skaityti naujienas internete
Mokosi kompiuterinio raštingumo
Mokosi naudotis kompiuteriu
Mokosi naršyti po internetą
Mokosi naudotis išmaniosiomis technologijomis
Mokosi naudotis katauskiai.lt interneto svetaine
Mokosi naudotis katauskiai.lt interneto svetaine
Mokosi kompiuterinio raštingumo
Mokosi kompiuterinio raštingumo