Katauskių bibliotekai-50

Nuskambėjo, „nuvilnijo“ muzikos, šokio, istorijos akordai, rugpjūčio 14 d., šeštadienį Katauskių kaimo bendruomenės salėje. Į salę rinkosi būrelis skaitytojų, meno kolektyvai, fotografai, garbingi svečiai, čia dirbę bibliotekininkai: Danutė Enuksonienė, Jelena Žalpienė.

„Keliavome“ po 50-ties metų bibliotekos istorijos labirintus, tuomet dirbo  bibliotekoje Irena Putvinskaitė (1971 – 1977 m.) pradininkė „sukūrusi“ biblioteką. Onutė Ceinorienė (1977- 2004m.), Kastytė Masaitytė (2004-2008m.), Danutė Enuksonienė (2008- 2020m), Jelena Žalpienė (2020-2021-06-01). 

Susipažinome su Irenos Putvinskaitės piešinių paroda „Skaraitiškės takais“, jos meilė Skaraitiškės dvarui ir gamtai begalinė. Išgirdome atsiminimus Danutės Enuksonienės, klausėme Jelenos Žalpienės eilių.

 Įteiktos padėkomis aktyviausiems skaitytojams, pagalbininkams Inijai ir Gintautui Ambrozaičiaims, Elenai ir Vytautui Gaideliams,   Irenai Pikčiulingienei, Zofijai Šegždaitei, Nijolei ir Arvidui Požėrams, Antaninai Požėrienei. Kęstučiui ir Danguolei Skamarakams už ilgametę draugystę su Katauskių biblioteka. Raimondai Straukienei – už bendradarbiavimą su Katauskių biblioteka. Jolantai Aukštakienei – už ilgametę draugystę su Katauskių biblioteka ir pagalbą organizuojant renginius. Katauskių bendruomenės pirmininkui Jonui Galinaičiui už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant renginius.

Šventinę programą vainikavo meno kolektyvai: Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos trečiojo amžiaus universiteto Linijinių šokių grupė „Raseika“ (vad. Valdonė  Balčaitienė), RRKC Katauskiuose dainuojamosios poezijos kolektyvas (vad. Saulius Beniulis), RRKC Šiluvoje vokalinis tercetas (vad. Saulius Beniulis)- tai pirmas debiutas naujo kolektyvo.

Gražaus jubiliejaus proga sveikino, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė, Katauskių bendruomenės pirmininkas Jonas Galinaitis, Šiluvos seniūnijos vyriausioji specialistė Rita Tamutienė, perdavė sveikinimus nuo Šiluvos seniūno Juozo Šlepo. 

Brangus skaitytojau, esi laukiamas Katauskių bibliotekoje.

 Trečiadieniai – penktadieniais nuo 8.00 iki 18.30

Dėkoju visiems už sveikinimus, gerą žodį, dovanas.  

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Katauskių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Ingrida Staponienė.