Katauskiai.lt sveikinimas Vasario 16-osios proga

Vasario 16-oji Šiauliuose: dėmesys valstybę kūrusiems ir kuriantiems  žmonėms (renginių programa) | We love Lithuania

„Praeities dvasia ir praeities aukos įgalino mus atkurti savo nepriklausomą valstybę, o tos praeities ir šių dienų junginys mus turi paskatinti Lietuvos ateitį kurti taip, kad ji būtų gaji, ištverminga ir atspari prieš visokius pavojus ir netikėtumus“.

Prezidentas Antanas Smetona

Mieli Lietuvos žmonės,

Mes visi savo širdy nešiojamės Tėvynę. Ji – tai miškai, pievos, upės, miestai, kalba ir mes, Lietuvos žmonės, auginantys vaikus, kuriantys savo šalies gerovę, ūkį, meną ir tikintys Lietuva. Mūsų Tėvynė gimė 1918 m. vasario 16-ąją. Šią dieną galime laikyti ir mūsų visų gimtadieniu, atėjusiu su Vinco Kudirkos „Kelkime, kelkime“, „Aušra“ ir „Varpu“, su vieningos Lietuvos suvokimu mūsų širdyse ir sąmonėje.

Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti stiprybę, dvasią ir viltį. Žinau, daugeliui šiandieninė Lietuvos padėtis atnešė naujų rūpesčių ir problemų. Tad Vasario 16-osios suteikiama viltis – ne tušti žodžiai. Tai – galimybė gyventi geriau, šviesiau, drąsiau. Tikiu, kad eidami geresnio ir drąsesnio gyvenimo keliu, liksime tokie pat stiprūs dvasia, vieningi darbais ir tikintys savo jėgomis.

Sveikindamas Jus Valstybės atkūrimo dienos proga linkiu visiems laimės, sveikatos, šventinio džiaugsmo ir tikėjimo ateitimi. Tegul Vasario 16-oji mus dar labiau suburia naujiems darbams Tėvynės ir žmonių labui.

Šiandien minime ypatingą progą – mūsų valstybės atkūrimo dieną -vieną įsimintiniausių datų Lietuvos valstybingumo kelyje.

Priespaudos jungą nusimesti nebuvo lengva. Tačiau nepaisant sudėtingų sąlygų ir mažai valstybei nepalankių aplinkybių, susitelkę iškovojome gimtosios šalies laisvę ir nepriklausomybę.

Ši diena – tai tarsi mūsų tautos vėliava. Vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Tegu Vasario 16-osios dvasia išlieka gyva mumyse daugybę metų. Tegu mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą.

Sveikindamas šios brangios kiekvienam lietuviui šventės, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, noriu palinkėti, kad neprarastume tikrųjų vertybių, kurios padėjo mūsų Tautai išlikti sunkiais periodais, išlaikytume Tautos identitetą, stiprintume pilietiškumą, susitelkę ir vieningai, aktyviai dalyvaukime atviros, stiprios ir klestinčios Lietuvos kūrime!

Su meile ir rūpesčiu kurkime modernią ir klestinčią Lietuvą. Išlikime tauta, kuri turi vertybes ir žino savo stipriąsias puses.

Kviečiu ir toliau tarnauti Lietuvos labui ir savo gerais darbais rašyti Lietuvos istoriją.

Kviečiu išlaikyti ir stiprinti savyje meilę Lietuvai, pagarbą ir toleranciją kitiems, perduoti jaunajai kartai mūsų šalies istoriją, gimtąją kalbą, kultūrą ir tradicijas.

Kur bebūtume ir ką beveiktume, didžiuokimės būdami lietuviais!

Prisimindami Sausio 13-os įvykius įžiebkime žvakeles savo languose!

Sausio 13 dieną, prisimindami ir pagerbdami prieš 30 metų vykusią kovą už LAISVĘ, prisijunkite prie pilietinės iniciatyvos, kurią globoją LR Prezidentas Gitanas Nausėda, ir 8 valandą ryto savo languose 10-čiai minučių uždekime vienybės, atminimo ir laisvės pergalės žvakutes.

Palaikyti šią iniciatyvą yra kviečiamos švietimo įstaigos, valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos bei visus geros valios žmones.

1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.  Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 

„Uždegdami žvakutes senu lietuvišku papročiu pagerbiame žuvusius Lietuvos didvyrius ir patvirtiname, kad jų aukos niekada nepamiršime.  Tačiau Sausio 13 lygiai taip pat yra ir Lietuvos piliečių pergalės prieš brutalią okupantų jėgą diena.

Todėl šios žvakės mūsų languose – lyg mažos liepsnelės nuo laužų, degusių Vilniaus gatvėse 1991 sausį, simbolizuoja visų mūsų pažadą ir toliau nepailstamai ginti šalies laisvę.“, – kviečia prie pilietinės iniciatyvos prisijungti jos globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

Iniciatyvos simbolis žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės ginėjų laužus.

Pilietinės iniciatyvos  laikas: 8.00–8.10 val.

Svarbu žvakes uždegti tuo pačiu metu (8.00–8.10 val.) tam, kad žvakių liepsnelės plazdėtų visoje Lietuvoje vienu metu.

Pilietiškumo iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ organizuojama nuo 2008 metų. Kasmet šią iniciatyvą palaikančių švietimo įstaigų ir kitų institucijų daugėja. Iniciatyvą aktyviai palaiko ne tik Lietuvos švietimo įstaigos, bet ir valstybės institucijos: Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, ministerijos, Lietuvos Respublikos ambasados užsienyje, muziejai, bibliotekos, ligoninės, policijos komisariatai, pasienio užkardos, įstaigos, organizacijos ir Lietuvos piliečiai. 2020 metai iniciatyvą palaikė per 1 500 švietimo įstaigų ir kitų institucijų.

Kas nutiko 1991 metais sausio 13 dieną, geriausia mena tų tragiškų Lietuvai įvykių amžininkai.

Sausio 13-oji šiandien vadinama Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybine švente. Tai paskutinysis Sovietų Sąjungos bandymas jėga užgniaužti Lietuvos nepriklausomybę. Taikūs Lietuvos piliečiai pasipriešino Sovietų Sąjungos siekiams brutalia jėga pavergti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto, Parlamento pastatą ir kitus valstybei svarbius objektus.

Pagarbos ir prisiminimo verti tie 14 lietuvių, tuomet paaukojusių savo gyvybes už tai, ką šiandien dalis tautiečių net nelabai vertina: už Lietuvos Laisvę, Nepriklausomybę ir ateitį be komunizmo.

Sausio 13-oji. Prisimena parlamente dirbę žurnalistai

SAUSIO 13: istoriniai garso įrašai ir vaizdai

LRT studijos įrašai